Onze werkwijze

Een project start altijd met een vrijblijvend en verkennend gesprek. Samen met u gaan we in gesprek over hoe we uw bouwwensen kunnen vervullen. Dit alles met kwaliteit, duurzaamheid, financiële haalbaarheid en een korte doorlooptijd in het achterhoofd. Bij Bouwenu zijn we gewend te werken met korte lijnen, transparante communicatie, een goede afstemming en consequente tijdbewaking. Zo leiden we uw bouwproject in goede banen.

Planning

Een goede en realistische planning is essentieel voor een soepel bouwproces en mooi eindresultaat. Het begint bij het plan van aanpak en het vaststellen van het financiële en logistieke draaiboek. De contracten op basis van nevenaanneming en deelname door alle betrokken worden hierin meegenomen.

Ontwerpfase

Naast de uitvoering van bestaande projecten geeft Bouwenu graag invulling aan het ontwerpproces. We stemmen de ontwerp- en uitvoeringsfase op elkaar af door onze kennis ervaring van realisatie- en kostenaspecten te delen.

Uitvoeringsfase

De uitvoering van processen wordt georganiseerd, gecoördineerd en gecontroleerd door Bouwenu. Korte lijnen, transparante communicatie en samenwerking zijn hierbij van groot belang. Alle bouwcomponenten worden op elkaar afgestemd om ervoor te zorgen dat we niet voor financiële verrassingen komen te staan. De uitvoeringsfase is waar Bouwenu meerwaarde genereert voor de klant en alle samenwerkende partijen, en verspilling voorkomt.

Oplevering

Bouwenu levert een project sleutelklaar op. Vanaf de allereerste gedachte tot aan de oplevering zetten wij ons in. Naast bouwkundig werk kunnen we als u wilt ook bouw- en milieuvergunningen regelen en andere zaken met overheidsinstanties afstemmen.