Werkwijze

Bouwenu start een project met het samenstellen van het projectteam, waarin specialisten zoals architecten en constructeurs efficiënt samenwerken. We werken bij voorkeur in een online omgeving waardoor actuele procedures en werkdocumenten voor alle betrokkenen inzichtelijk zijn en communicatie snel en effectief verloopt. Het delen van ervaringskennis met elkaar, uitvoerders en leveranciers, consequente tijdbewaking en doeltreffende evaluaties zorgen voor een prima afstemming. Het gezamenlijke streven naar verkorte doorlooptijden, efficiëntie op de werkvloer en financiële en procedurele transparantie, blijkt steeds weer haalbaar.

Planning

Een goede en realistische planning begint met het vaststellen van het financiële en logistieke draaiboek en het plan van aanpak. Centraal hierbij staan contracten op basis van nevenaanneming en participatie door alle betrokkenen.

Ontwerpfase

Tijdens de ontwerpfase stemt Bouwenu ontwerp- en uitvoeringsfase op elkaar af door kennis van realisatie- en kostenaspecten te delen. Naast de uitvoering van bestaande ontwerpen kan Bouwenu haar ervaring eveneens aanwenden om invulling te geven aan het ontwerpproces.

Uitvoeringsfase

De uitvoering van processen wordt georganiseerd, gecoördineerd en gecontroleerd door Bouwenu. Korte lijnen, transparante communicatie en samenwerking zijn hierbij van onschatbare waarde. Alle bouwcomponenten worden op elkaar afgestemd om niet voor financiële verrassingen te komen staan. In deze fase voorkomt Bouwenu verspilling en genereert meerwaarde voor de klant en voor alle samenwerkende partijen.

Oplevering

Bouwenu levert een project ‘turn-key’ op. Naast de complete engineering zijn, indien u dat wenst, ook zaken als bouw- en milieuvergunningen en andere afstemmingen met overheidsinstanties perfect geregeld. De taak die u nog wacht is het omdraaien van de sleutel tot succes…