Bouwenu

Bouwenu is een jonge organisatie, geworteld in een rijke bouwervaring. De afgelopen jaren hebben we opmerkelijke veranderingen in de bouwwereld geconstateerd. Het vroegtijdig anticiperen op een steeds veranderende maatschappij en de plaats van de bouw daarin, maakte ruimte voor Bouwenu, een nieuw initiatief, dat de focus legt op samenwerking en duurzaamheid.
Bouwenu rijgt alle componenten die deel uitmaken van een bouwproces aaneen tot een gesloten cirkel waarbinnen de klant, het proces en gemaakte afspraken centraal staan. Onze naam is de uitdrukking van de manier waarop wij in een veranderende samenleving communiceren. Met u.