Voeg je koptekst hier toe

Lean management is gericht op het vermijden van verspilling. De lean-principes werden door Toyota ontwikkeld. En niet zonder resultaat en navolging van collegae. Lean staat voor het zodanig inrichten van processen dat producten en projecten met zo weinig mogelijk verspillingen worden gerealiseerd. Verspilling is alles wat geen waarde toevoegt voor de klant, zoals tijdverlies, materiaalverlies, kostenoverschrijding, onbenutte capaciteit etc. Steeds meer onderdelen worden prefab geproduceerd en tijdens de bouw gemonteerd. De verkorting van de bouwtijd die hiervan het gevolg is, werkt direct in het voordeel van de klant.

Lean bouwen

Lean bouwen is samenwerken en bouwen binnen een leancultuur waarbij waarde actief wordt vergroot en verspilling wordt teruggebracht. De betekenis van het woord lean, slank, komt tot uitdrukking in onze projecten. Het, door alle medewerkers aan een project, efficiënt gebruik maken van tijd, materialen en productieprocessen creëert waarde en voorkomt verspilling en faalkosten.
Elk project start met de eerste ontmoeting met de klant. De klant vormt dan ook het belangrijkste uitgangspunt voor alle volgende processen. Bouwenu denkt en werkt vanuit de klant en het project. Doet de bouwwereld dat al niet jarenlang? Jazeker, hiernaar streefden al vele generaties. Toch maakt de komst van leanbouw een wezenlijk verschil: een efficiënte en transparante manier van organiseren en communiceren geeft inzicht in documenten en processen en overzicht aan alle betrokkenen. Tijdverspilling door foutieve planningen of te lange lijnen behoort tot het verleden. Het gevolg van leanbouw is een prettige en kostenbesparende samenwerking, die motiveert, vertrouwen uitstraalt en daardoor recht doet aan onze missie.

Bouwenu bouwt lean

  • flexibele en doelgerichte projectorganisatie 
  • transparante (online) communicatie
  • timemanagement en doelmatige logistieke planning
  • korte doorlooptijden
  • kostenbesparing
  • gericht op het creëren van waarde en het terugdringen van verspilling

Bouwenu adviseert, organiseert, realiseert en bouwt lean met meerwaarde!